نمایشگاه گردشگری سلامت
ساخت شهرک سلامت در اصفهان
03\06\1392
4 اکتبر، مراسم کلنگ زنی

در 4 اکتبر ما مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید شهرک سلامت در شرق اصفهان را جشن گرفتیم این پاییز یک نقطه ی عطف بزرگ برای شهر اصفهان است .نظرات کاربران
ارسال نظر