نمایشگاه گردشگری سلامت
میهمانی ایرانی از دانشگاه هاروارد
23\01\1394
آقای دکتر رضا رهبر رئیس بخش جراحی کودکان بیمارستان بوستون وابسته به دانشگاه هاروارد میهمان فصل گذشته (زمستان 93) شهرک سلامت بودند.

آقای دکتر رهبر با مشاهده پیشرفت ساختمان شهرک سلامت که عنقریب بخش تصویربرداری و کلینیک گوارش آن به گروههای پزشکی خریدار تحویل میشود و نیز با توجه به طرح کلی IHCC و برنامه بیمار محور این مجتمع که مورد ملاحظه ایشان قرار گرفت اظهار غرور و خرسندی نمودند.
آقای دکتر رهبر در مذاکرات مفصلی که با تیم کمیته راهبری IHCC که مشتمل بر مدیرعامل شرکت شهرک سلامت ، ریاست شهرک و بخش پایدار اتاق فکر این مجتمع داشتند ضمن آروزی توفیق برای این مجتمع درخواست نمودند که ویدئوی معرفی شهرک سلامت دوبله به زبان انگلیسی در اختیار ایشان قرار گیرد.
آقای دکتر رهبر اظهار اطمینان نمودند که علاوه بر همکاریهائی که شخصاً با IHCC خواهند داشت ، ارتباط بیمارستان بوستون را نیز برای همکاریهای ارزنده ای با این مجتمع برقرار خواهند کرد.نظرات کاربران
ارسال نظر