|  ورود

در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 12805

امیر مؤیدنیا

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی (MD,FIPP) فلوشیپ فوق تخصصی درد

نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک