اخبار

شهرک سلامت نصف جهان، رهاورد چهلمین سال انقلاب اسلامی

شهرک سلامت اصفهان با هدف متمرکز کردن پزشکان، سهولت دسترسی بیماران و به علاوه افزایش گردشگری سلامت احداث شده است.

افتخار آفرینی مجموعه های اصفهان سیتی سنتر و شهرک سلامت اصفهان در بیستمین همایش ملی صنعت سبز کشور

امسال نیز همانند سال های گذشته مجموعه های اصفهان سیتی سنتر و شهرک سلامت اصفهان توانستند در بیستمین همایش ملی صنعت سبز کشور افتخار آفرینی کنند.

سخنرانی در ارتباط با چالش ها، فرصت ها وچشم انداز سلامت ایران

دکتر حسینی در ابتدا ضمن انتقاد به تکراری بودن مباحث گفته شده در کنفرانس ها و همایش ها گردشگری سلامت بر این نکته که کنش گران باید از چشم انداز گردشگری سلامت در ایران اطلاع دقیق داشته باشند ، تاکید نمودند.

معرفی پرتال خدمات 24 ساعته شهرک سلامت اصفهان در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

مهندس کوهی ضمن معرفی شهرک سلامت اصفهان، به این موضوع اشاره کردند که شهرک سلامت نقطه تلاقی تکنولوژی و سلامت می باشد و این شعار همواره در سرلوحه کار مجموعه شهرک سلامت اصفهان قرار گرفته است.

سخنرانی جناب آقای دکتر جوادی در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر جوادی سخنان خود را با تاکید بر این نکته که گردشگری سلامت در استان اصفهان باعث پیشرفت اقتصادی در مسئله بهداشت و درمان می شود اما منوط بر اینکه زیرساخت های مربوطه نیز فراهم گردد، آغاز نمودند.