دکتر حمیدرضا رئیس احمد

دکتر حمیدرضا رئیس احمد

متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ بیماری های پستان از انگلستان

ویزیت: یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 الی 21

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: