دکتر حمیدرضا رئیس احمد

دکتر حمیدرضا رئیس احمد

متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ بیماری های پستان از انگلستان

ویزیت: یکشنبه و سه شنبه 21:00-16:00

دوشنبه 14:00-8:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: