دکتر مریم طباطبائیان

دکتر مریم طباطبائیان

بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان

ویزیت: از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11صبح الی 13 بعد از ظهر 

شنبه و چهارشنبه ساعت 16-21

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: