دکتر ولی الله مهرزاد

دکتر ولی الله مهرزاد

فوق تخصص خون و انکولوژی

ویزیت: چهارشنبه  21:00-16:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: