دکتر ولی الله مهرزاد

دکتر ولی الله مهرزاد

فوق تخصص خون و انکولوژی

ویزیت: چهارشنبه ها ساعت 16 الی 21

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: