دکتر امین بیغمیان

دکتر امین بیغمیان

متخصص رادیولوژی، سونوگرافی

ویزیت : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: