دکتر امین بیغمیان

دکتر امین بیغمیان

متخصص رادیولوژی، سونوگرافی

ویزیت : شنبه، یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه 21:00-16:00

چهارشنبه 14:00-8:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: