دکتر گلناز روضاتی

دکتر گلناز روضاتی

متخصص داخلی

ویزیت: شنبه ها و یکشنبه ها 12:00-8:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: