دکتر لیلا لقمانی

دکتر لیلا لقمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

ویزیت: شنبه ها و چهارشنبه ها9:00-13:00 و 16:00-19:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: