دکتر سید محمد رضا حکیمیان

دکتر سید محمد رضا حکیمیان

متخصص جراحی عمومی و فلوشیب جراحی سرطان

ویزیت: شنبه ها 17:00-20:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: