دکتر سید محمد حسن امامی

دکتر سید محمد حسن امامی

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ویزیت: سه شنبه ها 14:30-23:00 اندوسکوپی/کلونوسکوپی: دوشنبه ها 16:30-23:00

اطلاعات
نشانی:https://www.google.com
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: