دکتر سعید خیری

دکتر سعید خیری

متخصص داخلی

ویزیت: دوشنبه ها 20:00-16:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: