دکتر الهام امجدی

دکتر الهام امجدی

متخصص آناتومیکال، کلینیکال، پاتولوژی

ویزیت: همه روزه از ساعت 14:00-8:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: