دکتر الهام خدادادی

دکتر الهام خدادادی

عمومی

ویزیت: دوشنبه ها 20:00-15:00

سه شنبه ها 20:00-15:00

پنج شنبه ها 13:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: