دکتر فاطمه سهیلی پور

دکتر فاطمه سهیلی پور

متخصص بیماری های دهان،فک و صورت

ویزیت: شنبه ها 20:00-16:00

پنج شنبه ها 14:00-10:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: