دکتر سید نوید عسگری

دکتر سید نوید عسگری

متخصص پروتز

ویزیت: سه شنبه ها 20:00-15:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: