دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی

جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری مردان

ویزیت: شنبه، یکشنبه و سه شنبه 22:00-15:30

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: