دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی

جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری مردان

ویزیت: شنبه، یکشنبه و سه شنبه ساعت 15:30 الی 22

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: