0 0
توسط مارک
توسط نوع

کلینیک جراحی و بیماریهای پستان آناهید

نوع نمایش :
8 کالا
دکتر رویا انصاری - http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6086
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر رویا انصاری

http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6086

متخصص لنف ادم
0
دکتر لیلا انصاری - http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6083
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر لیلا انصاری

http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6083

متخصص رادیولوژی، سونوگرافی
0
دکتر الهام معظم - http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6085
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر الهام معظم

http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6085

متخصص پزشکی اجتماعی، مشاوره پیشگیری از سرطان و تعیین ریسک سرطان
0
دکتر پوریا عادلی - http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6075
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر پوریا عادلی

http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6075

متخصص رادیوتراپی، انکولوژی
0
دکتر زهره ظاهرنیا - http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6081
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر زهره ظاهرنیا

http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6081

جراح پستان
0
دکتر هاجر طاهری - http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6078
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر هاجر طاهری

http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6078

فوق تخصص سونوگرافی،رادیولوژی، MRI، سیتی اسکن
0
دکتر فرانک مظاهری - http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6076
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر فرانک مظاهری

http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6076

پزشک غربالگری
0
دکتر مریم طباطبائیان - http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6074
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر مریم طباطبائیان

http://anahid.ihcc24.ir/doctors.aspx?did=6074

بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان
0

در حال بازیابی ...