سیواک

سیواک

دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان

کیلینیک دندانپزشکی شهرک سلامت اصفهان بر اساس راه اندازی اولین مرکز تخصصی دندانپزشکی کشور با استفاده از استانداردهای روز دنیا تدوین گردیده است.در این راستا سعی گردیده با تشکیل کار گروه های مختلف وضعیت دندانپزشکی کشور مورد ارزیابی قرارگرفته و در استراتژی های کیلینیک مورد توجه قرار گیرد. بنابراین سعی شده بخش های کمتر مورد توجه قرار گرفته در کشور در این کیلینیک احیاء گردد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

 • اولین دندانپزشکی ویژه بانوان در کشور
 • اولین مرکز خدمات رسانی دهان و دندان به سالمندان کشور
 • اولین طرح جامع دندانپزشکی کشور
 • اولین مرکز تخصصی خدمات رسانی به جانبازان،معلولین و ناتوانان ذهنی و افراد دارای بیماری های خاص در کشور
 • اولین اورژانس شبانه روزی یونیت سیار در کشور
 • بخش سرویس های ویژه بیمار(VIP )
 • بخش ویژه اطفال با استاندارهای جهانی
 • توسعه گردشگری پزشکی پایدار
 • استفاده از فن آوری اطلاعات
 • دندانپزشکی سبز
 • واحد R&D  
 • همگون سازی ارئه خدمات به همه اقشار جامعه
 • اعتمادسازی بین مراکز درمانی و شرکت های بیمه
 • زنان باردار
 • آمادگی ها، مهدکودک ها و مدارس
 • اورژانس های دندانپزشکی

اطلاعات
نشانی:فاز یک، طبقه چهار
تلفن:33115-031
ساعت کاری:8 الی 21
تخصص ها:
 • دندانپزشکی کودکان
 • دندانپزشکی بانوان
 • دندانپزشکی سالمندان
 • دندانپزشکی توانخواهان