نمایشگاه گردشگری سلامت

دانلودها

  نام فایل :  کاتالوگ شهرک سلامت اصفهان
 
 شرح فایل: نگاهی به پروژه شهرک سلامت اصفهان
 

[2013-08-25]

  نام فایل :  درباره شهرک سلامت اصفهان
 
 شرح فایل: شرح کاملی بر جزئیات شهرک سلامت اصفهان
 

[2013-09-04]

  نام فایل :  سخنرانی پروفسور سمیعی
 
 شرح فایل: سخنرانی پروفسور سمیعی در مراسم افتتاحیه
 

[2013-09-04]

  نام فایل :  فرم متقاضیان واحدهای تجاری
 
 شرح فایل: فرم مخصوص متقاضیان خرید واحدهای تجاری شهرک سلامت
 

[2014-06-07]